Ejstor

[Programowanie, www, szkolenia, multimedia]

Sekcja programowanie

Kodowanie

JavaScript, C#, Java, C++

Sekcja www

www

SPA, RWD, WCAG, ARIA

Sekcja szkolenia

Szkolenia

Logistyka w systemach ERP

Dostępność aplikacji internetowych (ARIA)

Sekcja multimedia

Multimedia

Produkcja podkładów muzycznych

Produkcja filmów promocyjnych